خلاصه پروندهای بانکی

خلاصه پرونده

شرکت «ک» یکی از تولید کنندگان خوشنام در صنعت کاشی می باشد و با بانک «س» در ارتباط با امر تولید وارد مشارکت مدنی می‌شود. متاسفانه بانک خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مشارکت مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی نمی‌داند به همین علت اختلافی فی مابین بانک و تولید کننده ایجاد می‌شود، متعاقباً به پیشنهاد بانک و جهت حل و فصل این خصومت، دو فقره قرارداد فروش اقساط منعقد لیکن وجوه مندرج در این قراردادها رأساً توسط بانک بابت تسویه قرارداد اولیه برداشت می‌شود، حال آنکه این اقدام بانک مغایر قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور است.

 شرکت الف که یکی از شرکت های تولیدی می باشد دادخواستی را به طرفیت بانک ب مطرح می نماید با این توضيح که در سنوات گذشته با بانک خوانده ۲ فقره قرارداد مشارکت مدنی منعقد نموده است که متاسفانه بانک مذکور از ارائه یک نسخه از قراردادهای یاد شده خودداری می نماید.

افزایش حجم پول و بدهی تسهیلات گیرنده به صورت تصاعدی

خلاصه رای 

آقای سید احمد با بانک خوانده دو فقره قرارداد تحت عنوان مشارکت مدنی منعقده می‌نماید و به موجب اسناد رهنی نیز املاک خود را تحت ترهین تسهیلات مذکور قرار می دهد. متعاقبا در سال ۱۳۸۸ مبادرت به تنظیم قرارداد دیگری به عنوان مشارکت مدنی نموده است و در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز قراردادهای دیگری به عنوان مشارکت مدنی منعقد می‌نماید. در واقع بانک به منظور اخذ سود و سود از سود على رغم دریافت مبالغ هنگفت از آقای سید احمد، بدون توجه به ماهیت عقود مشارکت مدنی و صراحت وضع قانونگذار در مقررات پولی و بانکی کشور مبادرت به تنظیم ظاهری قراردادهای مشارکت مدنی نموده و وجوه آن را برداشت و بابت تسویه تسهیلات سابق مورد استفاده قرار داده است.

بطلان عقد رهن موسسه مالی و اعتباری

خلاصه پرونده

شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند با این توضیح که اولاً در زمان تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، موسسه مزبور فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است ثانیاً مشارکت مدنی مطابق قوانین و مقررات حاکم بر عقد مشارکت تشکیل و تحقق نیافته است، ثالثاً در زمان تنظیم عقد رهن اساساً دینی وجود نداشته تا عقد رهن صحیح باشد.

بطلان دو فقره تسهیلات

خلاصه پرونده

شرکت الف و بانک خوانده در سنوات گذشته داری مراودات مالی بوده‌ و در همین رابطه ضمانت‌‌نامه‌‌هایی نیز از ناحیه بانک خوانده صادر می‌گردیده که تمام قراردادهای سابق بانک با شرکت به ‌استثناء دو فقره ضمانت‌‌نامه تسویه می‌گردد، به دلایل مختلفی ضمانت‌‌نامه‌‌های اخیرالذکر از بانک خوانده وصول می‌شود و بانک نیز برخلاف مقررات قانونی جهت وصول طلب خود مبادرت به انعقاد دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی استمهالی با نرخ سود ۲۷ درصد و تعیین خسارت تأخیر تأدیه می‌نماید و وجوه تسهیلات اخیر را به محض واریز، بابت تسویه دو فقره ضمانت‌‌نامه صدرالذکر برداشت می‌نماید.

زیر مجموعه ها