مجموعه قوانین کاربردی

قانون عملیات بانکی بدون ربا

ربا یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های فقهی است که هم می‌تواند یک جامعه و فرد را از درون تهی کند و هم ریشه آن فرد و جامعه را بسوزاند و تبعات بسیار ناخوشایندی را به‌وجود آورد. ربا پول سالم را از گردونه اقتصادی خارج می‌کند و در نتیجه موجب کاهش اشتغال، کاهش تولید و انباشته شدن ثروت در دست کسانی  می‌شودکه از آن خوب استفاده نمی‌کنند.

 

The rule banking02

ربا که به معنای دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده است، وقتی به‌وقوع می‌پیوندد، برکت را از پول زدوده، انفاق و کمک کردن به امر خیر را کاهش داده و سایر حسنات را نیز از بین می‌برد و به ورطه سقوط می‌کشاند. ضمن آنکه پولی که در تولید کار وتجارت به کار گرفته نشود و در چرخه اقتصادی سالم قرار نگیرد، ربا و حرام است.

حذف ربا در بانکداری اسلامی، اساسا به مدیریت پولی و مالی اطلاق می‌شود که عملیاتش منطبق با قوانین و شریعت اسلامی و خدمات آن نیز براساس مقررات و قوانین معاملات اسلامی شکل گیرد. اصولا اساس بانکداری اسلامی و بانکداری بدون‌ربا، حذف بهره و ربا، تسهیم سود و زیان (ارزش افزوده ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید بالاخص عامل کار و سرمایه)، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریسک به دلیل به‌کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. 

The rule banking03

در بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری سنتی که در آن یک رابطه مستقیم بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات وجود دارد، بانک به‌عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند.

The rule banking004

در واقع رابطه بین بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار نیست، بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است. بنابراین در بانکداری متعارف، تنها چیزی که برای بانک اهمیت دارد، بازگشت وام همراه با سود آن و نیز فارغ از نحوه مصرف آن‌که به چه صورت است، می‌باشد. اما یکی از مزایای مهم بانکداری اسلامی،کاهش ریسک اعتباری بانک به علت نظارت بر نحوه فعالیت مشتری است، بنابراین اساس بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در ریسک سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل برای یک بانک اسلامی بسیار مهم است که در حین سرمایه‌گذاری بر مبنای هر‌کدام از عقود اسلامی، نظارت کاملی بر نحوه مصرف سرمایه و بازگشت آن داشته باشد. 

جهت دانلود قانون عملیات بانکی بدون ربا اینجا کلیک کنید.